Избeри според марка автомобил

За максималното удължаване живота на акумулатора трябва да се спазвате следните основни правила:

  • зарядната система на автомобила да е изправна и напрежението при зареждането трябва да е13,80V - 14.40V, с включети фарове и вентилатор на парното отопление.
  • нивото и плътността на електролита трябва винаги да е в указаните граници 1,28г./мл.
  • да се долива само дестилирана вода, а не киселина или питейна.
  • акумулатора никога да не се оставя за съхранение в разредено състояние, защото има опасност рамръзне през зимата.
  • акумулаторът трябва да бъде закрепен здраво в автомобила.
  • редовно да се почистват полюсните изводи от натрупан сулфат и след поставяне на кабелните обувки, да се намажат с технически вазелин или грес.

Ако автомобила не е използван повече от две седмици, е необходимо акумулатора да бъде зареден. Особено през студените дни акумулаторите се разреждат и има серизона опасност да замръзнат.
Също така ако плътността на електролита е  под 1,26 г/мл е необходимо зареждане на акумулаторът на 100%.

Винаги купувайте акумулатори само и единствено от оторизирани сервизи с дълъг опит в този бранш!

Страница 3 от 3