Избeри според марка автомобил
Както всяка една част на автомобила, така и акумулатора има някакъв срок на годност. Колко точно, обаче е дълъг неговия живот? Трудно може да се отговори на този въпрос. Чисто статистически, погледнато акумулатора има между 4 и 5 години живот. Понякога, обаче тази цифра може да нарасне до 7 години или да се намали на 3 – в зависимост от марката на акумулатора и от начина на експлоатацията му.

Реално, живота на акумулаторната батерия зависи от редица фактори. На първо място, трябва да имате предвид времето, което акумулаторът е изкарал на склад, преди да бъде поставен в автомобила. Не е желателно то да бъде повече от година, тъй като това съкращава живота му. След това, трябва да се вземе предвид как се кара колата – дали основно в градски условия или смесено. При положение, че автомобила се използва основно за градски условия, за да удължите живота на неговия акумулатор е добре да го дозареждате веднъж в годината.

Също така, от особено значение е акумулатора да бъде обслужваем – да се проверява нивото на електролит и при необходимост да се долива дестилирана вода. В редки случаи може да се наложи и допълване с електролит, като това се извършва от специалисти, каквито са КИТ-93. Целта е акумулаторът да не остава сух, тъй като последното значително намалява живота му. Тук е важно да се отбележи, че обслужването на акумулатора е редно да се прави не с каква да е, а само и единствено с дестилирана вода. Последният по ред, но не и по важност, фактор, от който зависи живота на акумулатора е зарядната система на автомобила. Тя трябва да бъде изправна, в границите между 13,8V до 14,4 V и консумацията в покой да не превишава 00,5mA. При включени климатик и чистачки, показателите не трябва да падат под долната, посочена граница.
В случай, че се грижите максимално добре за Вашия акумулатор и изпълнявате всички посочени предписания, ще можете да разчитате на него дълго време!