Избeри според марка автомобил
Акумулатор, сложен на автомобила няма как да се разреди без някаква конкретна причина. Най-честите причини, поради които акумулатора „пада“ са забравен включен консуматор на колата, например фарове, не зареждащ алтернатор, а понякога и дефектен акумулатор.

Въпреки това, понякога се случва автомобила да не иска да запали, въпреки че всичко по него изглежда в реда на нещата. На практика, това означава, че е необходимо акумулатора, на първо място, да се дозарези и след това да се провери къде е причината за проблема. Дозареждането на акумулатора става, чрез подаване на ток, за да може той да запали. В такива моменти трябва да спазвате следната последователност:

1. Вашият двигател, както и двигателя на автомобила, който ще Ви подава ток трябва да бъдат изключени.
2. Чрез приспособлението щипки, свържете положителните изводи на двата автомобила.
3. Отново, чрез щипките свържете отрицателния извод на подаващи ток автомобил, а след това и този на непалещия.
4. Първо запалете двигателя на колата оказваща помощ, а след това и на непалещата.
5. Свалете щипките в обратен ред – първо откачете отрицателния извод на непалещия автомобил, след това на подаващия ток. После откачете положителните изводи първо от непалещия и чак тогава от подаващия.

В случай, че Ви липсват приспособления за подаване на ток или няма кой да Ви подаде такъв можете да се обърнете към КИТ-93! Платената ни услуга „Помощ при непалещ акумулатор“ е създадена точно за такива ситуации. Тя е активна на територията на град София, от 08:30ч.с. до 19:00ч.в., всеки ден!