Избeри според марка автомобил
Ако не искате Вашият акумулатор да Ви изненада неприятно, като в един момент просто откаже да запали, е особено важно да обръщате внимание на неговото състояние. Честите проверки на акумулатора са част от правилната грижа за него и ще удължат живота му

Достоверните измервания и проверката на тези данни, обаче е практически невъзможно да бъдат извършени в домашни условия. Тези измервания изискват не само специализирана техника, но и човек, който знае как се борави с нея и не на последно място, който може да разчете правилно нейните резултати! Квалифицираният персонал, обаче може да извърши всички тези замервания за отрицателно време и да направи адекватно заключение за състоянието на акумулатора.

Препоръчително е тези проверки да се правят поне 2 пъти в годината. Доста често неизправностите по електрическата система на автомобила настъпват бавно и постепенно, което ги прави почти незабележими за собствениците, но те водят до неправилното зареждане на акумулатора. Последното, от своя страна е в състояние да предизвика дълбоко разреждане на акумулатора, което от своя страна води до съкращаването на неговият живот и наложителната му преждевременна подмяна.